Historie Struhařova
 
      První zmínka o obci Struhařov pochází z r. 1397 (svazek Libri erecti, uložen v Klementinu), kdy zeman Mikuláš Bejček nechal do zemských desek zapsat koupi vsi Struhařov. Ve Struhařově v té době stála jeho zemská tvrz.(nad zátočinou silnice do Mnichovic, viz foto).
     Název vesnice souvisí pravděpodobně s činností zvanou "strúhání šindelů", kterou se tehdy většina zdejších obyvatel zabývala.
     V r. 1406 je majitelkou tvrze paní Ofka Kravka ze Struhařova, po ní pan Bolech ze Struhařova. V r. 1466 kupuje tvrz i s vesnicí pan Hroch z Cimburka. V dalších letech patří Struhařov k panství Komorní Hrádek.
     Od 18. stol. patří Struhařov dalším panstvím, např. Smiřickým a Lichtenštejnům v Kostelci n. Č. l.
 
 
     Už v r.1868 byla ve Struhařově povolena jednotřídní škola. Prvním učitelem byl pan Jaroslav Petera z Prahy, který od obce obdržel jako plat 3 korce obecního pole. Protože v r. 1911 tuto školu navštěvovalo už 114 dětí, což při velikosti školy bylo neúnosné, tak obec rozhodla postavit novou školu. Ta byla slavnostně otevřena 27. října 1912.
     Rozkvět obce začíná ve 20. letech 20. století, kdy se Struhařov pro svoji polohu stává významným rekreačním střediskem okolí Prahy. Od roku 1912 pracuje v obci Obec baráčníků.

  Úvodní stránka Čerpáno z materiálů vydaných u příležitosti 600 let Struhařova, autor  Marie Kadlecová, 1997