Okolí Struhařova

 Voděradské bučiny
 
- národní přírodní rezervace se nachází SV od Struhařova (cca 4 km). Na ploše více než 600 ha rostou přírodě blízké lesy (bikové a habrové bučiny), na žulovém podkladě. Územím rezervace vede naučná stezka se 17 zastávkami. Jsou zde výborné podmínky pro jízdu na kole, běh na lyžích, sběr hub.

 Ondřejovská hvězdárna
 
- Astronomický ústav AV ČR se nachází na vrchu Žalově 1 km od Ondřejova, 7 km JV od Struhařova. Hvězdárna byla založena před více než 100 lety Dr. Janem Fričem. Jsou zde pořádány pravidelné prohlídky pro veřejnost.

 Hrusice
 
- rodiště malíře a spisovatele Josefa Lady. Hrusice leží 8 km jižně od Struhařova. V obci stojí za zhlédnutí kostel sv. Václava s unikátním románským portálem, rodný dům a památník Josefa Lady a hospoda U Sejků .

  Úvodní stránka